25. ROČNÍK 2019 - OFICIÁLNA INFORMAČNÁ TABUĽA
25. RALLY PREŠOV
5. - 6. 7. 2019
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Rozmiestnenie v servisnom parkovisku
Časový harmonogram
Rozhodcovia faktu - obhliadka trate
Rozhodcovia faktu - pretek
VYKONÁVACIE NARIADENIA
Vykonávacie nariadenie č.1
Vykonávacie nariadenie č.2
Vykonávacie nariadenie č.3
ROZHODNUTIA
Rozhodnutie RŠK č.2
OZNÁMENIA
Oznámenie č.2
ZOZNAMY A ŠTARTOVÉ LISTINY
Zoznam prihlásených
Harmonogram technického preberania - MSR
Harmonogram volitelného technického preberania - SRP
Harmonogram volitelného administratívneho preberania
Poradie a časy štartu pre slávnostný štart - MSR
Štartová listina pre 1.etapu - MSR
Poradie a časy štartu pre slávnostný štart - SRP
Zoznam prevzatých vozidiel
Zoznam prevzatých vozidiel -SRP
Poradie a časy štartu pre 1.etapu - SRP
VÝSLEDKY
Predbežné výsledky - MSR
Predbežné výsledky - SRP
Záverečná klasifikácia - MSR
Záverečná klasifikácia - 2WD
Záverečná klasifikácia - MSR HA
Záverečná klasifikácia - RHP
Záverečná klasifikácia - SRP


???
???
???


 © 2019 Slovakia Rally System (srs@srs.sk)