HISTORIA - ZARADENIE SÚŤAŽE


HISTÓRIA RALLYE PREŠOV


Prvý ročník Rally Prešov bol zaradený ako Oblastný prebor, čo bolo po majstrovstvách Československa a Majstrovstvách Slovenska tretím výkonostným seriálom v Československu. V tomto období, bol jasne stanovený klúč, akym mohli jazdci medzi seriálmi prechádzať a tak si účasť v Majstrovstvách Československa, resp. Slovenska trebalo najprv vyjazdiť. Nedalo sa ako dnes hneď začať medzi tými najlepšími. Rovnako tento dobový systém riešil účasť výkonovo lepších jazdcov na nižších súťažia, mohli štartovať ale mimo klasifikáciu danej súťaže.O rok nato sa už v Prešove okrem oblasného preboru išli aj Majstrovstvá Slovenska. Toto zaradenie súťaže ostalo po dobu ďalších 6 ročnikov, po ktorých sa už v roku 1984 súťaž v Prešove nekonala.

K obnoveniu súťaže prišlo v roku 1998, pričom súťaž bola zaradená do Majstrovstiev Slovenska, čo bol v tom čase najvyšší seriál, kedže po roku 1993 prišlo k rozdelenie Československa na Česku republiku a Slovenskú republiku. Od tohto roku boli všetky nasledujúce ročníky súťaže zaradené do Majstrovstiev Slovenska.

V roku 2000 sa v Prešove išla Zóna strednej Európy v rally, momentálne sa tento seriál volá FIA CEZ Rally Championship. CEZ bol v tomto období seriál v rámci krajím strednej Európy (Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Chorvátsko, ...), postupne sa do neho začleňujú aj ďalšie krajiny, v minulom období hlavne balkánske,

Okrem zóny bolo podujatie v roku 2005 zaradené do FIA Európskeho pohára - východ, čo bolo po Majstrovstvách sveta a Majstrovstvách Európy tretím stupňom seriálov vypisovaných FIA. Toto nové zaradenie súťaže pritiahlo do Prešova množstvo zahraničných jazdcov, hlavne z neďalekého Poľska. Organizátor pre posádky pripravil 2 skoro 30 km RS, ktoré sú doteraz najdlhšími ryýclostnými skúškami, ktoré boli do harmonogramu prešovskej rally zaradené.

V roku 2009 sa v rámci Rally Prešov išiel premierovo na Slovensku nový seriál Slovenský Rally Pohár. Na štarte sa síce zišlo len 5 posádok, ale hneď o rok neskôr, to už bolo 27 posádok, čím sa potvrdila správnosť vypísania takéhoto seriálu na Slovensku. Seriál SRP sa od roku 2009 jazdí popri podujatich zaradených do MSR dodnes.

V roku 2013 bol jubilejný 20.ročník zaradený znovu do FIA seriálu. Tentoraz sa výsledky súťaže zaratávali do klasifikácie FIA Európsky pohár - východ. Na štarte sme tak mohli vidieť aj netradičných účastnikov, štartovali posádky z Kazastánu a Ruska.

V roku 2015 sa v Prešove zorganizovalo popri rally aj 1.Mini Rally Prešov, čo bola "amatérska" súťaž popri "veľkej" rally. Neišlo teda o seriál, ale skôr o pokus prepojenia "veľkých" súťaži s "malými". Skoro 40 posádok na štarte MRP bolo jasnou odpoveďou, že podobné spojenie našlo svojich prívržencoch v radoch jazdcov tejto kategórie. Podobné spojenie nebolo predtým a ani po tomto roku na Slovensku zopakované, kedže zorganizovať niečo podobné nie je až také jednoduché ako by sa mohlo zdať.

V roku 2017 urobili prešovskí organizátori ďalší precedens, keď popri rally zorganizovali aj podujatie Regionálneho Rally Pohára, teda po MSR a SRP "tretiu ligu v rally". Aj toto spojenie dopadlo bez problémov. Podobnými priekopnickými krokmi sú prešovský organizátori v posledných rokoch už známi.
 © 2019 Slovakia Rally System (srs@srs.sk)