HISTORIA - RÝCHLOSTNÉ SKÚŠKY - PREHĽAD


Mesto Prešov leží v kopcovitom teréne a ten poskytuje dostatok príležitostí na výber kvalitných rýchlostných skúšok.

Najčastejšie využívaná lokalita pre trate Rallye Prešov je juhozápadne od mesta v okolí obce Žipov. V nej najčastejšie štartujú a končia RS. Smerom z dediny to boli Žipov - Klenov, častejšie až do Miklušoviec, a Žipov - Suchá Dolina Tie isté trate sa jazdili aj opačne, z Miklušoviec, Klenova, Sedlíc, Ľubovca a Hrabkova, vždy s cieľom pred Žipovom. V ročníkoch 1978 - 1980 sa štartovalo v Margecanoch a cieľ bol v Žipove. Zaujímavosťou je, že stále sa opakujúci úsek tejto RS od Žipova po rázcestie Margecany - Klenov bol dlho šotolinový, až v polovici 80 - tych rokov tam položil asfalt.

V roku 2005 sa išla RS Obišovce - Žipov, ktorá merala 28,50 km, čím patrí medzi najdlhšie rýchlostné skúšky, ktoré sa v rámci Rally Prešov išli.
Keď ideme zo Žipova, trať začína ťažkým ľavým vracákom, pokračuje rýchlou a nekonečne dlhou ľavou. Po rovinke nasleduje pre zmenu pravý vracák. Potom cesta prudko stúpa cez nepríjemné ľavé zákruty s dlhšími rovinkami až vchádza do lesa. Tento lesný úsek je najobľúbenejší, striedajú sa všetky druhy zákrut okrem rýchlych a maximálna rovinka medzi nimi nemá ani 100 metrov. Po výjazde z lesa nasledujú rýchle úseky cez nebezpečné horizonty. Potom prichádza prvé prudké odbočenie doprava, ak ideme do Hrabkova. Táto cesta je horšej kvality, užšia a s nánosmi šotoliny. Najprv prudké klesanie s ostrými zákrutami a pred Hrabkovom rýchle pasáže s niekoľkými skákacími horizontami. Ak neodbočíme do Hrabkova, cesta pokračuje tažkou rýchlou ľavou a prichádza na rázcestie. Ak pôjdeme rovno, do Margecian, trať pokračuje niekoľkými vracákmi a prechádza do rýchleho a prudkého klesania. Ak na rázcestí odbočíme doľava, čakajú nás veľmi nebezpeené, tažké zákruty nad obcou Klenov na širšom a lepšom asfalte až po obec Miklušovce. Najdlhša verzia tejto RS pokračuje rýchlym "preletom" cez obec, kde je spomaľovací retardér, za ním sú podobné tažké úseky ako nad Klenovom, spestrené nánosmi šotoliny. Pred sedlickým kameňolomom sa odbočí doľava na lesnú úzku asfaltovú cestu. Prejazd po nej je veľmi náročný, zákruty sa zdajú byt rýchle, ale šírka cesty to nie všade dovolí. Po troch km je tažká odbočka na šotolinu a po 500 m je cieľ. Keby sme neodbočili na šotolinu, ale pokračovali priamo, išli by sme po RS Sopotnica - Miklušovce, ktorá sa išla v r.1998. Trať pokračuje úzkym asfaltom a asi po 1 km prechádza na dosť dobrú /hladkú/ šotolinu s rýchlymi zákrutami. Cieľ bol pred rekreačným zariadením Kysak Brezie.

V Žipove začínali aj rýchlostné skúšky smerom na Hrabkov. Trať bola totožna pričom zhruba kilometer pred obcou Klenov sa odbočilo vpravo smerom na Hrabkov. RS Žipov - Hrabkov bola súčasťou už v rokoch 1978 a 1979, k obnove tejto RS prišlo znovu v roku 2011, neskôr bola RS predlžená až do obce Víťaz a zároveň sa začala jazdiť aj opačným smerom. Súčasťou tejto RS je aj obávaný horizont pred obcou Ovčie.

Dá sa povedať, že obec Žipov bola zaradená na trati Rally Prešov vždy, okrem rokov 2001, 2010, 2014 a 2018, čo pri 24 roťníkoch je zanedbatelný počet.

K tejto lokalite prešovských RS môžeme zaradiť aj klasickú tažkú šotolinu okolo priehrady /typu Grécko/, s názvom Ružín - Margecany, ktorá sa jazdila na prešovskej rally v rokoch 1979 - 1981. V roku 1977 sa tu išla aj RS Ružín - V.Folkmár, ktorá v súčasnosti bola niekoľkokrát súčasťou Rally Košice.

Síce krátkou, ale zaujímavou RS je Obišovce - Ľubovec, ci opačne Ľubovec - Obišovce. Štartuje sa za mostíkom do prudkého stúpania , za dlhou pravou je horizont naplno a hned druhý, za ktorým je tažká pravá v obci Ruské Peklany. Tu je aj spomaľovací retardér na šotoline a z dediny sa vychádza cez skákací horizont. Rýchle skákavé zákruty preruší prirodzený retardér na odbočke. Potom sa vchádza do úzkeho úseku cez les, pretkaného množstvom horizontov a rýchlych, hneď na seba nadväzujúcich zákrut. Za dlhou ľavou na moste začína "Fínsko", skákacie horizonty, najprv cez pravú a končiac rovným horizontom do cieľového esíčka pod viaduktom.

V ročníku 1977 sa išla "tatranská" RS Bijacovce - Vlčia Dolina /Brutovce/. Štartuje sa za družstvom, dnes na celkom dobrom asfalte a cez rýchly úsek sa dostávame na horizont. V klesaní nasledujú prudké zákruty okorenené aj niekoľkými vracákmi. Za ním je rýchly, náročný, esovitý zjazd do cieľa.

 © 2019 Slovakia Rally System (srs@srs.sk)