HISTORIA - RÝCHLOSTNÉ SKÚŠKY - ŠTATISTIKA SUMÁRNE

názov RS
ročníkov prejazdov
Banské - Herľany 1 1
Bijacovce - Vlčia 1 1
Cemjata /oba smery/ 8 23
Červenica - Zlatá Baňa 3 8
Červenica - Opina - Tuhrina 1 3
Herľany - Banské 1 2
Hrabkov - Žipov 2 5
Klenov - Žipov 2 2
Kokošovce - Červenica 1 3
Kokošovce - Lučivná - Opina 1 2
Kokošovce - Tuhrina 1 3
Kokošovce - Žehňa 1 2
Kvašná Voda 1 3
Lipníky - Petrovce 5 8
Ľubovec - Klenov 1 3
Ľubovec - Obišovce 1 2
Ľubovec - Žipov 1 3
Malý Šariš - Medzany 1 3
Margecany - Ľubovec 3 8
Margecany - Žipov 3 5
Miklušovce - Klenov 1 2
Miklušovce - Žipov 2 6
Obišovce - Ľubovec 1 2
Obišovce - Margecany 1 2
Obišovce - Žipov 1 3
Petrovce - Lipníky 2 3
Prešov (diaľnica) 1 2
Prešov (hala) 2 6
Prešov (Ľubotice) /oba smery/ 8 19
Rankovce - Banské 1 2
Rudlov - Zlatá Baňa 2 3
Ružín - Margecany 3 5
Ružín - V. Folkmár 1 1
Sedlice - Žipov 1 2
Sopotnica-Miklušovce 1 2
Šalgovik 2 5
V. Šariš - Svinia 2 5
Víťaz - Žipov 1 2
Zamutov - Zlatá Baňa 5 9
Zlatá Baňa - Abranovce 1 2
Zlatá Baňa - Červenica 2 2
Zlatá Baňa - Zamutov 3 4
Žipov - Hrabkov 5 11
Žipov - Klenov 3 5
Žipov - Suchá Dolina 1 4
Žipov - Víťaz 1 2


 © 2019 Slovakia Rally System (srs@srs.sk)