HISTORIA - RÝCHLOSTNÉ SKÚŠKY - PREHĽAD


Druhou najčastejšie využívanou lokalitou na RS v Prešove je obec Zlatá Baňa, 15 km východne od mesta. Tu štartujú RS do Červenice a Zamutova, alebo v Zlatej Bani je cieľ RS štartujúcich v Červenici, Zamutove a Rudlove. Aj tu bola ešte začiatkom 80 - tych rokov šotolina na úseku Zamutov - Dubník.


Ked vyštartujeme zo Zlatej Bane, čaká nás ľavá zákruta cez horizont, pokračuje dlhšou rovinou, ktorá končí tažkým "esíčkom". Potom sa striedajú dlhá ľavá s dlhou pravou, nasleduje nepríjemný horizont v prudkej pravej. Rýchle zákruty sú v súčasnosti na dobrom asfalte, v minulosti boli na rozbitom povrchu. Trať pokračuje až po odbočenie doľava, smerom na Zamutov. Pokračuje sa na úzkej lesnej ceste s dobrým asfaltovým povrchom, kde sa striedajú rýchle úseky s vracákmi. Klesanie prináša so sebou zmenu povrchu na starší asfalt, ktorý sa veľmi šmýka. Na následnom "dobrom" asfalte čaká jazdcov niekoľko nebezpečných ľavých zákrut nad hlbokým zrázom. Po ľavom vracáku cez mostík nasleduje adrenalínový úsek - úzka cesta obklopená stromami, neustále naplno cez niekoľko neprehľadných rýchlych zákrut cez horizonty. Pred Zamutovom je trať momentálne už veľmi rozbitá, miestami až neprejazdná. Verzia do Rudlova pokračuje prudkým odbočením doľava a po zlom, rýchlom, miestami rozbitom a hlavne šmýkľavom asfalte končí pred obcou Rudlov. V prípade, že neodbočíme na Zamutov, cesta pokračuje rýchlou pasážou k ďalšiemu esícku, tentoraz prudkému. Potom nasleduje vešmi nebezpečný náročný zjazd až pred obec Červenica.V od roku 2005 sa začali v harmonograme objavovať aj RS Kokošovce, ktorá väčšinou pokračuje cez Abranovce, Žehňu s cieľom za Tuhrinou, alebo pred Červenicou resp. pred Opinou. Zatiaľ najdlhšia RS v rámci Rally Prešov bola RS Kokočovce, ktorá ale výnimočne išla smerom na Zlatú Baňu s cieľom pred obcou Žehňa. Jej dlžka bolo 29,05 km a bola zaradené v itinerári zatiaľ len raz, v roku 2005.

K veľmi náročným prešovským RS patria Lipníky - Petrovce a Petrovce - Lipníky. Je to vlastne severná čast Slánskych vrchov, kde sa jazdia RS okolo Zlatej Bane. Za obcou Lipníky štartuje RS pri futbalovom ihrisku na širšom asfalte. Cesta vchádza do lesa cez niekoľko zákrut a odbočuje doľava na úzku lesnú cestu. Rýchle zákruty sa striedajú s ostrými, prechádza sa cez niekoľko hupov. Nasleduje úsek s ostrými nebezpečnými zákrutami a rýchle esíčka do obce Petrovce.V starších ročníkoch sa jazdila aj klasická RS Banské - Herľany a opačne Herľany - Banské resp. neskôr Rankovce - Banské. V Herľanoch, na dobrom asfalte, sa štartuje pred prudkou pravou, cez rýchle esíčko nasleduje "divácka" ľavá. Za lesom nasleduje dlhá rovinka, kde sa dnes dávajú retardéry. Po niekoľkých horizontoch nasleduje prudká ľavá a veľmi náročný úsek s množstvom na seba rýchlo nadväzujúcich zákrut, končiacich na náročnom mostíku /pravá, ľavá/. Cesta pokračuje prudkým stúpaním cez množstvo vracákov. Na horizonte začína znovu rýchly úsek, ktorý spomalia najprv ostrý lavý a potom pravý vracák. Další rýchlejší úsek a ostré zákruty pri horárni ukončia RS ešte niekolkými vracákmi nad obcou Banské. Zaujímavosťou je, že aj táto RS sa niekedy jazdila na šotoline. © 2019 Slovakia Rally System (srs@srs.sk)