HISTORIA - OKRUHOVÉ RÝCHLOSTNÉ SKÚŠKY


Divácky najatraktívnejšie rýchlostné skúšky boli okruhové RS. Kedže Prešov ponúka viacero miest, ktoré sa na zorganizovanie okruhovej rýchlostnej skúšky priam núkajú, organizátori sa snažili vždy nejaký ten okruh do programu zaradiť. Pri ich príprave ale narážajú hlavne na problém s uzávierkami, kedže mestom Prešov prechádzadzajú hlavné ťahy západ-východ-sever-juh, a kedže mesto nemá vôbec vyriešené obchvaty mesta, je premávka dosť komplikovaná, a aj pri prejazdných všetkých cestách v meste sa na vjazdoch do mesta a niekedy aj výjazdoch stojí desiatky minút. Preto sa nie vždy podarilo zaradiť okruh do trate prešovskej rally.

Prvou okruhovou RS v programe Rally Prešov bol v roku 1998 okruh na výjazde z Prešova smerom na Košice na dialničnom privádzači. Táto RS dostala názov RS Prešov, ktorý sa udomácnil a aj ďalšie okruhové RS v rámci mesta sa v nasledujúcich rokoch označovali ako RS Prešov, aj keď sa konali na úplne iných miestach. RS začínala v smere na Košice /pred odbočkou k terajšiemu BMW/, po štarte bol retardér, za ním odbočenie doprava smerom na Záborske a hneď doľava na nadjazd, po 200 m prudko doľava, spät na dialnicu už v smere naspäť do mesta, nasledoval retardér, mierna pravá na vedlajšiu do podjazdu /pri terajšej Shellke/. Na križovatke ostrá ľavá popod cestu, za ňou dlhá pravá a pravý vracák do ďalšieho kola. Pri poslednom kole sa neodbočovalo vľavo popod cestu, ale pokračovalo sa rovno smerom do centra mesta, po 200m bol cieľ. .

Druhá varianta okruhovej RS Prešov sa išla pod cestným mostom v Ľuboticiach. RS v Ľuboticiach sa začali konať od roku 2000, spočiatku pod názvom Prešom, neskôr od roku 2012 už pod názvom RS Ľubotice. Táto RS sa jazdila oboma smermi, teda buď celá v podstate v smere premávky /väčšinou/, alebo v podstate celá v protismere /v dvoch ročníkoch/. RS sa išla v prvých rokoch v tomto variante: Štartovalo sa v dlhej ľavej, po cca 200 m bola odbočka doprava medzi vysokými obrubníkmi, po 300 m vracák ľavý, na rovinke raz bol a raz nebol retardér, potom nasledovalo odbočenie doľava , hneď otočka späť a dlhá pravá. Tá plynulo prechádzala do dlhej ľavej, v nej sa prudko brzdilo a cez hup doľava sa prechádzalo cez letmý cieľ. Neskôr sa išlo v tomto teraz už zaužívanom prevedení: Štartuje sa pred Ľuboticami v smere od OC Max, cez prirodzený retardér /odbočenie do Ľubotíc/ sa jazdci vrátia späť na hlavnú cestu a dlhou pravou, ktorá sa hneď preklápa do dlhej ľavej /smer Vranov/. Pred vyustením cesty na hlavnú cestu do Vranova sa cez "hup" prechádzalo do protismeru smer Košice, po 150m sa odbočilo doprava smer Prešov a po 200m znovu ľavý vracák smer Košice. Po 400m v podstate rovine sa buď pokračovalo rovno smerom do cieľa, resp. odbočilo do Ľubotic a napojilo do ďalšieho kola.Tretia varianta okruhovej RS Prešov sa išla v roku 2009 a 2010 v blizkosti mestskej športovej haly. RS štartovala za halou a úzkou účelovou kominikáciou s jednou pravou a jednou ľavou zákrutou sa trať dostala na širokú dvojprúdovú komunikáciu, po ktorej sa jazdci dostali až k parkovisku pred halou, prešli prirodzeným esíčkom na začiatku aj konci parkoviska a napojili sa do ďalšieho, pričom zvyšok parkoviska pred halou tvoril servisné parkovisko. Momentálne už priestor okolo haly a aj široká komunikácia vedľa vyzerajú úplne ináč, takže pôvodný okruh si už je ťažšie predstaviť. V roku 2010 sa táto RS predĺžila, jednak sa využilo celé parkovisko, kde sa umelo vytýčila trať pomocou stojek pneumatík a pridal sa aj jeden vracák na dvojprúdovej ceste.
Ďalšie okruhové RS, ktoré sa išli, už neboli klasické mestské. V rokoch 2010 a 2012 sa išla rýchlostná skúška Šalgovik. Jednalo sa o klasickú polokruhovú rýchlostnú skúšku v mestskej časti Šalgovik, trať prechádzala zároveň obcou Teriakovce a prechádzalo sa aj areálom bývalých Hydinárni, v ktorom prešovčania úspešne zorganizovali niekoľko ročníkov Winter Liqui Moly Cupu. Štart bol na okraji časti Prešova - Šalgovik, jazdci prešli cez Teriakovce a pokračovali ďalej smer Podhradík. Z tejto cesty odbočili na šotolinovú cestu, ktorou vošli do areálu bývalých hydinárni. Po prejazde areálom pokračovali ďalej smer Šalgovik, kde prešli okolo štartu do ďalšieho kola, pričom po 1,5 km tesne pred obcou Teriakovce odbočili vpravo smerom do cieľa, ktorý následoval po ďalších dvoch kilometroch. Jedno kolo malo 7,80 km, posádky ho absolvovali 1x, takže sa jednalo o "polookrúhovú" RS
Rok 2010 bol na okruhové RS veľmi bohatý, kedže všetky tri RS použité v rámci rally boli okruhové resp. polookruhové. Posledňou z nich bola RS Červenica. V tomto prípade hovoriť ale o okruhovej alebo polokruhovej skúške môžeme len podľa mapy. V skutočnosti malo jedno kolo až 14 km, posádky ho prešli len raz plus zopakovali si ešte 6 km a odbočili do cieľa. Štart bol na križovatke za obcou Červenica. Posádky odbočili smer Lučivna, pred obcou Tuhrina odbočili doľava a uzkou cestou sa dostali do obce Opina, kde odbočili znovu vľavo a prišli na štart RS k obci Červenica. Koniec RS bol pred obcou Tuhrina, kde posádky neodbočili vľavo na Opinu, ale pokrašovali rovno smerom na Tuhrinu.


 © 2019 Slovakia Rally System (srs@srs.sk)