HISTORIA - RÝCHLOSTNÉ SKÚŠKY - PREHĽAD


V prvých dvoch ročníkoch obnovenej rally /1998, 1999/ sa išla RS Veľký Šariš - Svinia. Štart bol za obcou V. Šariš pri tabuli Koniec obce na ceste druhej triedy. Rýchle partie pribrzduje prirodzený retardér na začiatku obce Medzany a prudké odbočenie doľava. Prechádza sa na účelovú komunikáciu horšej kvality, rýchle zákruty sú ešte spomaľované dvoma retardérmi.

V roku 2017 bola táto trať oprášená a išla sa v predlženom variante ako RS Malý Šariš - Ostrovany, pričom plánovaný cieľ pred obcou Ostrovany po šotolinovom spestrení pri obchádzaní obce Medzany musel byť nakoniec tesne pre štartom súťaže vinou nepriaznivého počasia zrušený a tak RS končila nakoniec len v strede obce Medzany. Úsek Veľký Šariš - Medzany bol viackrát využívany ako shakedown pred samotným štartom preteku.
K novým a veľmi kvalitným RS môžeme zaradit RS, ktoré sa začali jazdit od r.1999 v prímestskej časti s názvom Cemjata. Jazdilo sa oboma smermi, štart a cieľ je od seba vzdialený 500 m. Na horizonte kopca Cemjata sa odbočí vľavo na účelovú lesnú cestu a po cca 500 m je odbočenie doprava. Tu je štart. Úvodný úsek cca 4,5 km je najkrajší a najťažší . Celá cesta vedie po násype, a tak každá chybička znamená výlet do hlbokej priekopy s veľmi nepravdepodobným návratom spät na cestu. Rýchlejšie, veľmi dlhé zákruty s viacerými polomermi sa striedajú s prudkými zákrutami cez úzke mostíky. Väcšinou je to ešte spestrené povyťahovaným blatom a lístím z obhliadky, ci predchádzajúcich prejazdov. Tento úsek končí odbočkou na križovatke tvaru T doprava a pokračuje rýchlejším úsekom, ale o to nebezpečnejším. Po pravej dlhej ostrej na mostíku sa odbočuje doprava, do prudkého stúpania s dlhou ľavou, ktorá prudko "zavrie". Nasleduje náročný horizont a rýchly zjazd do cieľa. RS Cemjata, aj keď je relatívne krátka, do 9 km, už veľakrát rozhodovala o výsledkoch súťaže. Každá malá chyba znamená sklznutie vozidla do priekopy, z ktorej sa zatiaľ nikomu nepodarilo výjsť. Za tie roky, čo je súčasťou Rally Prešov sa už o tom na vlastnej koži presvedčilo množstvo jazdcov. Aj na tomto úseku sa už v minolosti konal shakedown pred súťažou.

Podobný charakter mala aj RS Kvašná Voda - Cemjata, ktorá sa išla v roku 2000 na opačnej strane hlavnej cesty. Začalo sa prudkým zátačkovitým stúpaním na horšom asfalte, na horizonte sa odbočovalo doprava, nasledoval rýchlejší úsek ukončený rozhúpanými esíčkami pred cieľom. Tento úsek sa naposledy čiastočne použil ako shakedown pred súťažou v roku 2017.

 © 2019 Slovakia Rally System (srs@srs.sk)