22. ROČNÍK 2015 - DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
22. RALLY PREŠOV
1. - 2. 5. 2015
Zvláštne ustanovenia
Supplementary regulations
Objednávka servisných priestorov
Akreditačné pravidlá
Akreditačný formulár
Vykonávacie nariadenie č.1
Vykonávacie nariadenie č.2
Uzávierky ciest
Divácke miesta
Prihláška MRP
Zoznam prihlásených MRP
Časový harmonogram MSR
Časový harmonogram SRP
Mapa trate MSR
Mapa trate SRP
Zoznam prihlásených MSR
Zoznam prihlásených SRP
Harmonogram technického preberania MSR
Harmonogram technického preberania SRP


Gregorz GRZYB
Jozef BÉREŠ jun.
Igor DROTÁR


 © 2019 Slovakia Rally System (srs@srs.sk)