HISTORIA - CENTRA RALLY


Rally je náročná disciplína nie len pre jazdcov a teamy, ale aj pre organizátor, ktorí musia každý rok okrem prípravy rýchlostných skúšok vymyslieť, vybaviť a zabezpečiť aj ostatné miesta, ktoré sú pri rally povinné. Najčastejšie sa jedná o priestory riaditeľstva, servisné parkovisko, uzavreté parkovisko, miesto technického preberania, miesto štartu a cieľa atď.

Aj v Prešove došlo počas jednotlivých ročníkov k použitiu rôznych variant pri príprave týchto stanovíšť. O prvých ôsmych ročníkov v tomto smere veľa nevieme, v tom období ešte servisné parkoviska neboli povinné, teamy si tak mohli servisovať vozidlá podľa uváženia a možnosti hoci aj po každej rýchostnej skúške. Podľa zachovaných fotiek sa ale možme domievať, že minimálne v prvých ročníkoch bol štart súťaže pred vtedajším okresným úradom na Námestí Mieru. Uzavreté parkovisko bolo na jednom z parkovísk na Slovenskej ulici.

V roku 1998 pri obnovenej premiere Rally Prešov bolo centrum súťaže v hotely Dukla, pred hotelom bola štartová a cieľová rampa. Aj keď sa tieto priestory v ďalšom období počas priebehu rally nevyužívali, v niektorých rokoch sa posádky do hotela Dukla vrátili, či už na tlačové konferencie pred alebo po rally a tiež v týchto priestoroch niekoľkokrát prebehlo slávnostné vyhlasovanie výsledkov.V rokoch 1999-2000 sa centrom súťaže stala Mestská športová hala, v hale bolo riaditeľstvo, pred halou na rozsiahlom parkovisku bolo uzavreté aj servisné parkovisko.

Pre rok 2001 sa centrum rally presunulo o niekoľko metrov ďalej a centrom súťaže sa stala Prešovská univerzita, v ktorej bolo riaditeľstvo súťaže, pred ňou rampa spolu s uzavretým parkovisko. Posádky si vedeli servisovať svoje vozidlá na priľahlých uliciach, ktoré sa minimálne využívali na civilnú premávku.

V roku 2002 sa všetko znovu vrátilo do Mestskej haly v rovnakom prevedení, ako to bolo v rokoch 1999 až 2000.

V roku 2004 prišlo pre Prešov k netypickej zmene, každé jedno "stanovisko" bolo na inom mieste v rámci mesta. Riaditeľstvo bolo v bývalom hotely Senátor, uzavreté parkovisko na hlavnej ulici v pešej zóne, štartovacia a cieľová rampa mala svoju premieru pred kostolom sv. Mikuláša a servisné parkovisko bolo v areály firmy Autotransport na Jilemnického ulici.Po roku sa znovu všetko vrátilo do, resp. pred Mestskú halu.

Aj keď v čase prestávky v rokoch 2006 až 2008 došlo k zmenšeniu parkoviska pred halou a zároveň po komplexnej rekonštrukcii mestskej haly sa hala začala prioritne využívať na hádzanu, hala bola premenovaná na Tatran Handball Arénu, v ďalších rokoch bolo centrum rally vždy v jej priestoroch.Zároveň bolo pred halou servisné a aj uzavreté parkovisko, ktoré bolo znovu po niekoľkých rokoch zmenšené oplotením. V roku 2009 sa dokonca ešte v rámci toho všetkého išla aj okruhová RS okolo servisného parkoviska a riaditeľstva. Štartová a cieľová rampa ostala na hlavnej ulici pred kostolom. V rokoch 2014-2017 bola ale aj ona v rámci parkoviska pred halou.

Kedže sa okruh pri hale osvedčil, v roku 2010 sa išiel v rozšírenom prevedení a tak bolo potrebné premiestniť servis a UP na iné miesto, aby uvolnili priestor pre vytýčenie trate RS na parkovisku. V tomto roku tak servisné a uzavreté parkovisko bolo v areály firmy Truck International Centrum (príjazd z Koších za terajším kruhovým objazdom smerom do centra na pravej strane).

V minulom roku došlo po dlhých rokoch k zmene centra rally. Tým sa stal areál autobazáru Autoalles na Petrovanskej ulici (výjazd na dialnicu smer Košice na konci mesta vpravo). Na parkovisku bolo servis a UP, v priľahlej budove Doprastavu bolo riaditeľstvo a rampa sa po troch rokoch vrátila do centra mesta.
 © 2019 Slovakia Rally System (srs@srs.sk)